Oktatás

Iskola címer

A csomafalvi oktatás első bizonyítékai az 1614-es oklevelek, melyek már említik Máthé Deák oktatómestert. Az első, egytantermes iskola az 1730-as években jött létre. Egyházi fennhatóság alatt állott és a mindenkori igazgatója a helyi plébános volt. Egy tanítóval és 60 tanulóval működött. Az oktatás, mint mindig, anyanyelven, magyarul történt. 1820-ban két tantermes iskola („Régi iskola”) épült. 1871-ben felépül egy három tantermes iskola a község északi részén (Temető utca szádában). 1847-ben három tanító oktatott. 1894-ben 589 tanköteles gyermek volt, ebből 270 járt iskolába.

1912-ben épült fel a ma is álló legrégebbi tanintézmény, a Marosparti iskola. 1929-ben egyházi támogatással készül el a Szilágyi iskola. Ekkor 8 tanító és 577 tanköteles gyermek volt. 1937-ben épült a Faiskola. 1942-től bérelt házban, majd 1966-tól saját épületben működött a Somlyóvölgyi iskola. 1952-ben kezdték építeni a mai központi I-IV. osztályos iskolát. 1964-ben 10 helyiséget átadnak az iskolának az egykori néptanács épületéből. Ekkor 35 tanerőt és 621 tanköteles gyermeket tartanak számon. 1969-ben megkezdték az iskolai sportbázis (jégkorong pálya) építését. 1982. október 10.-én avatták, az 1990-től Köllő Miklós szobrász-művész nevét viselő, városi típusú 16 tantermes új iskolát, mely ma is a csomafalvi oktatás központja. 1984-ben készült el, az eredetileg úszómedencének tervezett, korszerű tornaterem.

A csomafalvi iskola mindig is a nevelés és képzés fellegvára volt. Önálló, aktív, kezdeményező és alkotó személyiségeket nevelt. Az elmúlt évtizedekben több mint 500 főiskolát végzett diák került ki innen. A kitűnő tanulmányi eredmények, megyei és országos tantárgyversenyeken, különböző típusú vetélkedőkön elért jó helyezések, a népdal- és nyelvmű velő versenyek, felejthetetlen író-olvasó találkozók, az országos és megyei sportsikerek (jégkorong, kézilabda, stb.) mind a csomafalvi „Alma mater”, rangját, szerepét bizonyítják. 1983-91 között a csomafalvi iskola mindig külön díjazta az országos magyar irodalom és nyelv tantárgyverseny résztvevőit.

1990 után, a szabadabb légkörben, új lendületet kapott az iskola, ugyanakkor olyan problémákkal is meg kellett küzdjön, amelyek azelőtt nem léteztek (pl. anyagi gondok). Az új körülményekhez alkalmazkodva tovább folytatja hagyományos tevékenységét és a sikerek ma sem maradnak el. Jelenleg, Antal Teréz igazgató vezetése alatt 46 pedagógus tevékenykedik. Munkájuk eredményét dicsérik: a tanulmányi sikerek, győztes pályázatok, versenyek és vetélkedők százainak eredménye.

1994 óta „Tízórai” címmel iskolaújság jelenik meg folyamatosan, az iskola ad otthont Köllő Miklós szobrász-művész alkotásait bemutató fotókiállításnak és a néprajzi múzeumnak. Jelenleg 168 I-IV. osztályos, 185 V-VIII. osztályos, és 24 esti tagozatos tanuló van a csomafalvi tanintézményben. Az iskola igazgatója: Antal Teréz, aligazgató: Kopacz Pongrác.

Iskola felújítva

Iskola felújítva

A faiskola

A faiskola

A kicsi iskola

A kicsi iskola

A Szilágyi iskola

A Szilágyi iskola

2008. Szeptember 15.: Tanévkezdés Csomafalván

Szeptember 15-én, hétfőn, az ünnepi szentmisét követően – a rossz időjárás miatt – a helyi kultúrotthonban került sor a 2008/2009-es tanév nyitóünnepségére. A teremben 351 I-VIII. osztályos tanuló foglalt helyet. A nyolcadikosok 54 első osztályost vezettek kézenfogva az ünnepségre.

Antal Teréz, a Köllő Miklós Általános Iskola köszöntő szavait követően, Ferencz Antal plébános adta áldását az új tanévre, majd Márton László-Szilárd polgármester mondta el iskolakezdéssel kapcsolatos gondolatait. A csomafalvi tanévkezdés alkalmából a diákokat köszöntötte Kelemen Hunor parlamenti képviselő is.

Új pedagógusokat köszönthet idéntől a Köllő Miklós Általános Iskola: Tőke Eszter, Bocskai Elvira és Oláh Annamária (Szárhegy) – tanítónők; Kedves Bototnd (Csíkszentgyörgy) – testnevelés tanár; Lázár Rezső (Székelyudvarhely) – angol tanár; Huszár Gábor (Gyergyószentmiklós) – matematika tanár. Sok sikert minden pedagógusnak és diáknak az új tanévben!

Az alábbiakban fotókat tekinthetnek meg a csomafalvi tanévkezdésről:
Tanévnyitó 1
Tanévnyitó 2
Tanévnyitó ünnepségen a gyerekek
Tanévnyitó ünnepség

Tanügyi hírek

A 25 ÉVES ÉVFORDULÓ (2007. DECEMBER 7.)
Az V-VIII. osztályos, 16 tantermes, modern iskolaépületet 1982. október 10-én adták át rendeltetésének. A 25 éves évforduló kapcsán a Köllő Miklós Általános Iskola pedagógus- és diákközössége – közel 100 vendég részvételével – nagyszabású és színvonalas ünnepi műsorral emlékezett.
Antal Teréz iskolaigazgató köszöntő szavai után a diákok lélekemelő műsorral lepték meg az egybegyűlteket: gyönyörű kórusművek és szavalatok, tisztán csengő furulya és citerajáték, Vörösmarty „Gondolatok a könyvtárban” c. versének nagyszerű pódium-előadása, valamint a névadó Köllő Miklós életét és munkásságát bemutató érdekes előadás tették színessé a programot.
Elsőként Jungel Klára, a Hargita megyei Tanfelügyelőség képviselője mondott köszöntő beszédet. Barabás József polgármester, beszédében a gyermekek előadására, a költő szavaira is utalt: „Mi dolgunk e világon?” Ferencz Antal plébános az egyház iskolaépítő és iskolafentartó szerepét domborította ki, a Domus Historia alapján. Lászlóffy Pál egykori főtanfelügyelő a 25 évvel ezelőtti avatóra és az akkori hatalom díszbeszéddel kapcsolatos kijátszására is emlékezett. Király Sándor egykori Néptanács-elnök az iskolaépület felépítésének gazdasági nehézségeit és az akkori emberek leleményességét vázolta. A jelen helyzetet Antal Teréz igazgató ismertette. Az egykori diákok nevében Dr. Munzlinger Ildikó orvos, a jelenlegi tanulók nevében pedig négy talpraesett diáklány fogalmazott meg érdekes gondolatokat. Borsos Géza, egykori iskolaigazgató részletes és átfogó elemzés alá vette az iskola akkori életét, tevékenységét és közösségi kisugárzását. Az elemzés tárgyát képezte az akkori politikai viszonyok közötti hatékony, céltudatos személyiségnevelés és a kimunkált intézményfejlesztés irányai. Elhangzott az is, hogy a csomafalvi iskola a ’80-as évek derekára egy szinte teljesen önellátó szervezetté, társadalommá szerveződött.
A beszédek alatt folyamatosan – Kopacz Pongrác aligazgató technikai közreműkö-désével – kivetített képeket, névsorokat, táblázatokat, dokumentumokat láthattak a jelenlévők az elműlt 25 évről.
Antal Teréz igazgató címeres iskolazászlókkal, az iskola épületét ábrázoló kerámia-plakettekkel és a a „Tízórai” c. iskolai újság ünnepi számával ajándékozta meg a meghívottakat. Az esemény végén az iskola homlokzatára kitűzték a Borsos Géza által adományozott székely zászlót, miközben a résztvevők a székely himnuszt énekelték.
Zárómomentumként nagyszabású állófogadásra került sor, melynek előteremtésében és feltálalásában a pedagógusok és alkalmazottak vállaltak főszerepet.

25 éves az iskola

25 éves az iskola

Informatikai és Dokumentációs Központ A CSOMAFALVI ISKOLÁBAN (2007. NOVEMBER 16.)

Rövid és tartalmas kultúrműsor után Burus Siklódi Botond, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója köszöntötte a hét végén az egybegyűlteket, és szólt az általuk is támogatott csomafalvi Informatikai és Dokumentációs Központ (IDK) fontosságáról. Megemlítette, hogy Korondról érkezett, ahol a Kölcsey Ferenc nevét viselő, hasonló központot adtak át.
Kitért e törekvés céljára, szóba hozta, hogy e megvalósításokat nem lehet csak helyi forrásokból pénzelni, ezért társult be intézményük is. Köszöntője után egy DVD-lejátszót adott át Antal Teréz iskolaigazgatónak. Az igazgatónő elmondta, hogy a 100 000 lejes beruházással megvalósított Köllő Miklós Információs és Dokumentációs Központ létrehozásához a helyi önkormányzat 80 000 lejjel járult hozzá, s a megyei „Apáczai Csere János” Pedagógusok Házának 20 000 leje mellett a holland Die Heltender Hand Alapítvány is kilenc számítógépet ajándékozott a központnak – dr. Zrínyi Erika orvosnő közvetítésével.
142 négyzetmétert újítottak teljesen fel az elemi iskolában, de továbbra is nagy szükség van új bútorzatra, újabb generációs számítógépekre, telefonra, világhálós hozzáférésre, anyagi alapokra, ismeretterjesztő anyagokra, didaktikai adathordozókra, s nem utolsósorban egy olyan személyre, aki a központ működését biztosítja. (Erről később Lőrincz Edit tanár, könyvtáros meglehetősen aprólékosan szólt.) A polgármesteri hivatal képviseletében Ambrus A. Árpád arról tájékoztatott, hogy e központot össze fogják kapcsolni a Művelődési Ház alagsorában most készülő információs központtal, ami az Informatikai és Távközlési Minisztérium programjának támogatásából jön létre. Ferencz Antal plébános – az IDK megáldása és a szalagvágás előtt – Török Ferenc plébánost idézte, aki 1904-ben a domus historiába azt írta: „Az egyház szépen fejlődött, fejlődjön a közösség is.” Azt várom, hogy a jól fejlődött közösség általatok, gyerme-kek, nyúljon az egyház hóna alá, amikor eljön az ideje – fűzte hozzá.