Mellékgazdaság

A Polgármesteri Hivatal mellett működő gazdasági egység
Vezetője: Jánosi-Borsos Attila alpolgármester (tel: 0733-068183)
Gospodserv Kft adminisztrátora: Székely Kálmán (tel: 0733-168186)

A gazdasági egység közszolgálatai:
Víz és kanalizálás: A vízháznál 5 munkás van alkalmazva.
Szemétgazdálkodás: A Salubriserv Kft működteti, minden második csütörtökön gyűjtik össze a háztartási hulladékot
Hőenergia termelés: A kazánház látja el a központi iskola, a kultúrotthon, a polgármesteri hivatal, a tornaterem és a rendőrség épületének fűtését
Kataszteri és mezőgazdasági közszolgálat
Szociális közszolgálat
Rendkivüli helyzetekkel foglalkozó közszolgálat
Közvagyont kezelő közszolgálat
Közösségi Információs Pont

TERVEZET – LEGELTETÉSI SZABÁLYZAT

Gyergyócsomafalva község adminisztratív területén jelen szabályzatnak megfelelően lesz a legeltetés megszervezve, függetlenül attól, hogy a legelőtestek milyen tulajdonban vannak .

Legeltetési idény

 • 1. szakasz:.A legeltetési idény a következő képpen lesz megszabva:
  Nyári legeltetés: május 15. és szeptember 29. között.
  Tavaszi legeltetés és őszlő: április 1.és május 14. között, valamint szeptember 30. és november 30. között.
 • 2. szakasz: Január 1. – március 31. és november 30 – december 31. között minden évben tilos a legeltetés úgy a legelő testeken, mint a kaszálókon. Ebben az időszakban minden állattartó gazda köteles ideális feltételeket teremteni az állatai teleltetésére. Szigorúan tilos az utcán vagy más közterületeken állatot tartani.
 • 3. szakasz:. Az alábbiakban felsorolt legelőtesteken vagy az arra a célra speciálisan kialakított területeken lehet megszervezni a nyári legeltetést.
 • A nyári legeltetés időtartama kérésre meghosszabbítható. A kérést a nyáj gazdája kell letegye az alpolgármesterhez, aki azt el is fogja bírálni

 • 4. szakasz:
 • (1)A tavaszi legeltetést csak az állattartó gazdág saját területeiken szervezhetik meg. Ezeket a területeket be kell kertelni egy 1,20 méter magasságú kerttel.
  (2)  Az őszlőt az olyan mezőgazdasági területeken lehet megszervezni, ahol az őszi munkálatok el vannak végezve.

 • 5. szakasz:.A község belterületén tilos az állatokat éjjelre szabadon hagyni, kivéve az erre a célra speciálisan kialakított területeket, amelyeket a területrendezési terv is bejelöl.
 • 6. szakasz:. Évente két találkozó lesz szervezve az állattartó gazdákkal, pásztorokkal, legelő és más mezőgazdasági területek tulajdonosaival az alpolgármester gondnokságában a következőképp:
 • – az első év elején március 30-ig,
  – a második találkozó év végén, november 1 és 30 időszakban.

 I. FEJEZET: A legelőtestek elosztása

 • 7. szakasz. Gyergyócsomafalván 1232,8 ha legelő található, ami a következőképp oszlik meg:
 • Helység Legelőtest Nagysága –ha- Tulajdonos
  Gyergyócsomafalva Halaspatak

  Nagynyáras

  Csatákútja

  Putna

  Kigyósponk

  Kicsisomolyó

  Kövessomolyó

  Alfalvisomolyó

  Szarvasgödör

  422,0

  189,8

  240,0

  79,0

  70,0

  8,5

  9,0

  18,0

  5,0

  =1041,3

  Közbirtokosság
  Gyergyócsomafalva Elsőcsatákútja

  Hátsócsatákútja

  Garádicspataka

  Erőss tető

  Ragadóköze

  Képekútja

  41,80

  20,90

  30,80

  20,80

  23,85

     53,35

  =191,50

  Magán személyek

  II. FEJEZET: A legeltetési engedély megszerzése

 • 8. szakasz: Gyergyócsomafalvi Polgármesteri Hivatal által létrehozott bizottság fogja kibocsájtani a legeltetési engedélyt. A bizottság tagjai: a polgármester, alpolgármester,egy mezőgazdasági referens, a körzeti állatorvos, a Közbirtokosság elnöke és egy magán legelőtulajdonos.
 • Az engedélyeket évente bosájtja ki a fenti bizottság, az alábbiak betartásával:

 • a) A legelőtestre kiengedett állatok kötelezően be legyenek jegyezve a Polgármesteri Hivatalnál a mezőgazdasági nyilvántartóba (regiszterbe).
 • b) Minden kiengedett állat egészségi állapotáról nyilvántartás legyen a Körzeti Állatorvosi Rendelőben.
 • c) Minden kiengedett állat után ki legyen fizetve az állategészségügyi taxa.
 • 9. szakasz: A legeltetési engedélyek kérelmezői az alábbi iratokat kell letegyék minden év április 15-ig a Polgármesteri Hivatalhoz:
 • a) A legelőtest bérleti szerződését vagy más igazolo aktát, amivel a legelőtestet megszerezte és, ami tartalmazza a legelőtest nagyságát,
 • b) A legelőtest helyszínrajzát, amit a Polgármesteri Hivatal szakembere láttamozott,
 • c) Egy táblázatot, amiben a kiengedett állatok szerepelnek faj és fülszám szerint, valamint ezek tulajdonosai.
 • d) Garanciát igazoló irat.
 • 10. szakasz:Ezen legeltetési szabályzat betartását ellenőrzik és felügyelik: az alpolgármester, a gazdasági referens és a közszolgálatok adminisztrátora, akiknek a következő feladatai lesznek:
 • a) évente elkészítik a legeltetési tervet legelőtestekre és fajokra lebontva, valamint ellenőrzik ezek betartását.
 • b) A legelő tulajdonosokkal és a gazdákkal közösen kijelölik a legelőtestek határait,
 • c) Nyilvántartást készítnek a kiengedett állatokról.
 • III. FEJEZET: Az esztenák megszervezése

 • 11. szakasz:Az állatlétszám megállapítása:
 • Ahhoz, hogy a legelőtestek hatékonyan ki legyenek használva és, hogy a legeltetés optimális körülmények között  follyon le, 1 hektárra 1 számosállat sűrűség lesz  megállapítva.

 • 12. szakasz:A nyájak és csordák kötelezően a kijelölt legelőtesteken (7. szakaszban felsoroltak) vagy az erre a célra speciálisan kialakított helyeken legelhetnek csak.
 • 13. szakasz:Magánterületeken a nyájak vagy csordák csak a tulajdonos írásos beleegyezésével legelhetnek, amit a Polgármesteri Hivatal is kell láttamozzon.
 • 14. szakasz:Tilos a magán jellegű legeltetés, külön csoportokban vagy bolygó csordákban, alkalmi pásztorokkal, függetlenül a terület tulajdonától.
 • 15. szakasz:. Abban az esetben, ha egy nyáj vagy egy csorda az egyik legelőtestről a másikra kell átmenjen, az átkelést csak az utakon teheti meg, tiszteletben tartva a magán területeket. Ezek az átkelések csak a 8.szakaszban említett bizottság jóváhagyásával lehetségesek.
 • IV. FEJEZET: A legelőtestek használatának szabályai

 • 16. szakasz:A legelőgazdák vagy pásztorok kötelesek 1000 lej garanciát befizetni, ami az állatok által okozott esetleges károk megtérítésére lesz felhasználva.
 • 17. szakasz:A következő kötelezettségeket kell betartsák a legelő gazdák és pásztorok:
 • a) A legelőtestek átvétele,
 • b) A legelőtestekhez tartozó építmények átvétele,
 • c) A legelőn található építmények, itatók előkészítése, megjavítása és karbantartása,
 • d) A források bekerítése;
 • e) A legelőtestek megtakarítása a káros növényzettől;
 • f) Új itatók készítése;
 • g) A legelőtestek megfelelő módon való trágyázása.  (1 számos állat vagy 6 juh/o,1o ha )
 • h) A legeltetési idény végén, minden legelő gazda és pásztor köteles a legelőtestet és az építményeket átadni.
 • 18. szakasz:Az előbbi szakaszban felsorolt kötelezettségek be lesznek írva a legeltetési engedélybe, amit a komiszió bocsájt ki.
 • 19. szakasz: Tűzvédelmi szabályok
 • a) A legelő gazdák vagy pásztorok kötelesek minden intézkedést megtenni a tűzesetek megelőzése érdekében. Így kötelesek tűzoltószerszámtárolókkal ellátni minden esztenát.
 • b) A tűzvédelmi szabályokat akkor is kötelező betartani, ha a nyájak magánterületeken legelnek. Akik hibájából mégis tűz üt ki, az felelni fog büntetőjogilag és polgárjogilag is. (ami azt jelenti, hogy büntetést is fog fizetni és az okozott kárt is meg fogja fizetni)
 • c) A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően lehet csak a nyílt tüzet használni;
 • d) Természeti csapás esetén a polgármesteri Hivatal mellett működő Polgárvédelmi közszolgálat fog intézkedni.
 • 20. szakasz: Erdészeti szabályok:
 • a) Tilos a legelőtestekről a fákat levágni, megrongálni és ellopni.
 • b) Kötelező hasnálni a pásztorkutyáknak a nyakörvet.
 • c) Kötelező veszettség ellen beoltatni a pásztorkutyákat.
 • d) Kötelező betartani az erdészeti szabályokat.
 • 21. szakasz: Munkavédelmi szabályok:
 • a) Kötelező betartani a helyi munkavédelmi szabályokat.
 • b) A beteg, fertőzőtt állatokkal tilos az érintkezés.
 • c) Tilos műtrágyás zsákokat használni eső ellen.
 • d) Tilos egyedülálló fák alá menekülni vihar esetén, villámlcsapás veszélye miatt.
 • 22. szakasz: Állategészségügyi szabályok:
 • a) Az esztenákon dolgozó személyzetnek tilos tudatosan fájdalmat okozni, kínozni vagy megcsonkítani az állatokat.
 • b) Az nyájakban, csordákban levő összes állatot alá kell vetni a megelőző állatorvosi kezeléseknek.
 • c) Az esztenákon dolgozó személyzetnek kötelessége segíteni a állatorvos személyzetét az állatok kezelésekor.
 • d) Minden betegséget, ami a legeltetés ideje alatt felüti a fejét, kell jelententeni a körzeti állatorvosnak.
 • e) A betegállatokat el kell különíteni a nyájtól.
 • f) A döglött állatokat vagy a vadállatok által marcangolt állatokat a körzeti állatorvos meg kell vizsgálja és erről egy jegyzőkönyvet készítsen, amit aláír az állatorvos és a pásztor. Az állat tulajdonosát pedig azonnal értesíteni kell.
 • g) Azokban az esetekben, amikor nem készül jegyzőkönyv a döglött vagy eltűnt állatokról, a tulajdonosok kártérítést fognak kapni, az állat piaci árát, attól a pásztortól, akinek az állatot átadták legeltetésre.
 • 23. szakasz: Környezetvédelmi szabályok:
 • a) Tilos esztenákat kialakítani víz források mellé.
 • b) Tilos a füves részt tönkretenni az ujratrágyázással.
 • c) Tilos az ültetettben illetve az erdő között legeltetni.
 • d) Tilos meggyújtani az avart, kiváltott engedély nélkül.
 • e) Kötelező a vízforrások karbantartása.
 • 24. szakasz: Egészségügyi szabályok:
 • Be kell tartani az egészségügyi szabályokat és az esztenák személyzete köteles megszerezni az éves egészségügyi engedélyt.

   V. FEJEZET: Ellenőrzési szabályok

 • 25. szakasz:A felügyelet nélkül hagyott állatokat azonosítva lesznek és tulajdonosaik 1oo lej/nap büntetést fognak fizetni.
 • 26. szakasz:. Tilosban legeltetés esetén, a legelőtestek határainak be nem tartása esetén a legelő gazdák vagy a pásztorok büntetést fognak fizetni 500 lej és 1000 lej között az alábbiak szeint:
 • Első kihágás 5oo lej büntetés és a terület tulajdonosának kártalanítása.
 • Második és a következő kihágások: 1000 lej és a terület tulajdonosának kártalanítása.
 • 27. szakasz:. Jelen szabályzat megszegése maga büntetéseket von maga az alábbiak szerint:
 • a) Az 1, 2, 4, 5, 11 és 13. Szakaszok be nem tartása vagy megszegése, kihágásnak számít és a büntetése 200-500 lejig terjed.
 • b) A 9. szakasz be nem tartása vagy megszegése, kihágásnak számít és 200 lejjel büntetendő.
 • c) Jelen szabályzat ismételt be nem tartása vagy megszegése maga után vonja a legeltetési engedély visszavonását és a legelőtestre kötött szerződés felbontását.
 • szakasz. A kihágások megállapítása és a büntetések kiszabása az alpolgármester, a közszolgálatok adminisztrátora vagy más polgármester által megbízott személy feladata.
 • Gyergyócsomafalva 2010. április 8.

  POLGÁRMESTER                                                        LÁTTAMOZZA

  Márton László-Szilárd                                                Balogh Zita, községi jegyző