Csomafalva lakossága

A község lakossága etnikailag és vallásilag homogén összetételű: 99 %-ban székely-magyar és 98 %-ban római katolikus. 1567-ben 15 kaput jeleznek a dokumentumok, ez kb. 200 személyt jelent. 1616-ban 55 családról tudunk, ez kb. 225-230 fő. 1750-ben 110 családfőt + 20 felnőttet regisztráltak (kb. 460 lélek). 1823-ban 1220, 1850-ben 2050, 1890-ben 2824, 1910-ben 3917, 1930-ban 4377, 1941-ben 4927, 1960-ban 4872, 1977-ben 5910 fő a község lakossága.

Csomafalva lakosság

Népszámlálási adatok- 1992

Csomafalván 4808 főt számoltak összesen.
Nemzetiség szerint: 4785 magyar (99,52 %), 18 román (0,37 %), 3 német (0,06 %).
Vallásfelekezet szerint: 4736 római katolikus (98,52 %), 45 református (0,93 %), 18 ortodox (0,37 %), 6 unitárius (0,12 %), 1 görög katolikus, 1 evangélikus és 1 adventista.

Népszámlálási adatok – 2002

Csomafalván 4493 főt számoltak összesen
Nemzetiség és anyanyelv szerint: 4460 magyar (99,26 %), 20 román (0,44 %), 9 cigány (0,2 %), 4 német (0,08 %).
Vallásfelekezet szerint: 4401 római katolikus (97,95 %), 60 református (1,33 %), 19 ortodox (0,42 %), 10 unitárius (0,22 %), 2 görög katolikus, 1 vallás nélküli.
Korcsoportok szerint: 14 év alatt – 748 (16,65 %), 15-59 év között – 2679 (59,62 %), 60 év felett – 1066 (23,72 %).
Nemek szerint: 2226 férfi (49,54 %) és 2267 nő (50,46 %). Tehát 41-gyel több nő él Csomafalván, mint férfi. A nemek és korcsoportok közös ke-resztmetszetéből kiderül, hogy 14 éven alul 377 férfi és 371 nő, a 15-59 éve-seknél 1372 férfi és 1307 nő, míg a 60 év felettieknél 477 férfi és 589 nő van.
Társadalmi megoszlás: Csomafalván a 2080 munkaképes felnőttből 760-nak van munkahelye, 241-en dolgoznak a mezőgazdaságban, 52-en részesülnek munkanélküli segélyben, 1027-nek pe-dig nincs hivatalos munkahelye. 30 csa-lád részesül szociális segélyben. 32 sé-rült személyből 6 intézményben van elhelyezve.
Nyugdíjasok: A nyugdíjasok száma ös-szesen: 1665, ebből 1320 állami- és 345 TSZ-nyugdíjas.

Népszámláls 2011: Gyergyócsomafalvi adatok

Forrás:http://csomafalva.info/befejezodott-nepszamlalas-kozsegunkben

Gyergyócsomafalva lakóinak száma: 4334 fő, akik 1671 háztartásban élnek
Nemzetiség szerint:
Magyar: 4320 (99,67 %)
Román: 13 (0,30 %)
Német: 1 (0,03 %)
Szerkesztői megjegyzés: Továbbra is várjuk az adatokat arról, hogy a magyar nemzetiségen belül hány székely van Csomafalván!
Anyanyelv szerint:
Magyar: 4321 (99,70 %)
Román: 13 (0,30 %)
Vallásfelekezet szerint:
Római katolikus: 4246 (97,97 %)
Református (kálvinista): 64 (1,47 %)
Ortodox (görögkeleti): 10 (0,22 %)
Unitárius: 8 (0,18 %)
Baptista: 2 (0,05 %)
Evangéliumi keresztény: 2 (0,05 %)
Görög katolikus: 1 (0,03 %)
Adventista (szombatista): 1 (0,03 %)

Érdekesség 1850-ből: Népszámlálási eredmények az akkori Csomafalváról:
Mind a mai napig nem sikerült megtudnunk, hogy hányan is vallották székelynek magukat Gyergyócsomafalván 2011-ben, ellenben rábukkantunk egy 161 évvel ezelőtti adatra, amely az 1850-es népszámlálási adatokat közli községünkben:

Összlakosság: 2081 fő

Nemzetiség szerint:
székely: 1876 fő (90,15 %)
magyar: 61 fő (2,75 %)
oláh: 127 fő (6,1 %)
egyéb összesen: 17 (0,8 %), amiből 5 cigány (0,2 %)

Felekezet szerint:
római katolikus: 1954 fő (93,9 %)
görög katolikus: 127 fő (6,1 %)

AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI STATISZTIKAI INTÉZETEK NYÍLVÁNOSSÁGRA HOZTÁK A TAVALYI NÉPSZÁMLÁLÁS ELSŐ RÉSZLEGES, DE HIVATALOS EREDMÉNYEIT (2011)GYERGYÓSZÉK NÉPESSÉGÉNEK NEMZETISÉGI ADATAI
  Össz Magyar % Román % Cigány % Egyéb %
Gyergyószentmiklós 17705 15250 86,13 1988 11,23 451 2,55 16 0,09
Gyergyóújfalu 5064 4879 96,35 64 1,26 119 2,35 2 0,04
Gyergyócsomafalva 4334 4320 99,68 13 0,30 0 0,00 1 0,02
Gyergyóalfalu 5475 5375 98,17 45 0,82 50 0,91 5 0,09
Gyergyószárhegy 3395 3301 97,23 48 1,41 45 1,33 1 0,03
Gyergyóditró 5480 5418 98,87 55 1,00 0 0,00 7 0,13
Gyergyóremete 6171 6106 98,95 56 0,91 0 0,00 9 0,15
Vasláb 1921 771 40,14 1127 58,67 21 1,09 2 0,10
 Szentmiklós környéke
49545 45420 91,67 3396 6,85 686 1,38 43 0,09
Maroshévíz 13282 3031 22,82 9688 72,94 513 3,86 50 0,38
Borszék 2573 1975 76,76 584 22,70 5 0,19 9 0,35
Várhegy 1820 85 4,67 1669 91,70 64 3,52 2 0,11
Salamás 3772 685 18,16 3073 81,47 12 0,32 2 0,05
Galócás 2476 514 20,76 1923 77,67 29 1,17 10 0,40
Bélbor 2649 13 0,49 2636 99,51 0 0,00 0 0,00
Holló 1503 131 8,72 1306 86,89 66 4,39 0 0,00
Tölgyes 3276 945 28,85 2321 70,85 10 0,31 0 0,00
 Maroshévíz környéke
31351 7379 23,54 23200 74,00 699 2,23 73 0,23
 Gyergyószék összesen
80896 52799 65,27 26596 32,88 1385 1,71 73 0,09

Mozgósíthatóság

Ha a választásokon való részvételt vizsgáljuk, a következő az eredmény az utübbi 5 választáson vagy népszavazáson:

2000. június 4. – helyhatósági választások: A választásokon részt vett: 2511 fő (a jogosultak 68,9 %-a).

2000. november 26. – országos választások: A választások 1. fordulójá-ban részt vett: 2658 fő (a jogosultak 70,73 %-a). A 2. fordulóban (2000. dec. 10-én) részt vett: 2094 fő (a jogosultak 55,72 %-a).

2003. október 18-19. – alkotmány-módosító népszavazás: 1712 fő szava-zott (a jogosultak 45,58 %-a).

2004. június 6. – helyhatósági választások: A választásokon részt vett: 1794 fő (a jogosultak 47,19 %-a).

2004. november 28. – országos választások: A választások 1. fordulójá-ban részt vett: 2001 fő ( a jogosultak 52,12 %-a). A 2. fordulóban (2004. dec. 12.) részt vett: 997 fő (a jogosultak 25,97 %-a).