Nyitólap

Isten hozta Gyergyócsomafalva székely nagyközség honlapjára!

 

A Hotel Filo bemutatja kisfilmjét a gyergyócsomafalvi Kőzúgóról

Felhívás!

Szerkesztőket keresek a www.csomafalva.ro illetve a csomafalvi facebook oldal szerkesztéséhez. Ezen kívül szívesen figyelembe veszem az oldallal kapcsolatos javaslataitokat és akár változtatok is, ha értelmes ötleteket kapok.
További információ: http://ambrusaladar.com/2017/05/kedves-csomafalviak-csomafalvat-szeretok

 

Jelképesen honlapunk is “kihelyezi” a székely zászlót!
Az utóbbi időben a SZÉKELY ZÁSZLÓt ért támadások elleni tiltakozásként mi is “kihelyezzük” ezt a lobogót honlapunkra.

Székely zászló

  „A székely nép történelme folyamatos harc a megmaradásért és hihetetlen véráldozattal járó küzdelem a szálláshely, a szabadság megtartásáért, a mindenkori központosító hatalommal és idegen hódítókkal szemben”
(Orbán Dezsõ, Székely Gesta)
„Székely vagyok, annak a népnek a fia, amely Urunk születése után a negyedik században az õsi Dácia területén telepedett meg, és amely ma az Erdélyi Fejedelemségben él”
(Kőrösi Csoma Sándor, 1825)
Csomafalva zászló

Csomafalva tájkép

“Alfalun felül, hol Somlyó vize a Marosba ömlik, ennek jobb partján, de ujabb időkben balpartjára is áttelepülve, fekszik Csomafalva, melynek neve eredetileg Somafalva volt, s eredett Samu-tól, mely nevet a régiek Somá-nak mondottak (Benkő Sp. Tr.) Az 1567. évi regestrumban „Chyomaffalwa” néven 15 kapuval fordul elő. E faluban alig találunk felemlitésre méltót, legfelebb azt, hogy a mult században Gyergyó derékszéke itt székelt (Benkő Sp. Tr.) és hogy a Marost kivéve, édes vizet itt találni nem lehet, mert bárhol ássanak is kutat, mindenütt ásványos viz fakad fel; egyik ily forrás a bort is főzi, s oly erős, hogy borszéki helyett hordják szét.

Csomafalva terjedelmes erdőségei között egy Várhegy nevezetü havas levén, ez elnevezés oly vonzerővel hatott reám, hogy bár nagy távolra van, bár utja kényelmetlen és fáradságos, én egy várrom felfedezésének vágyától lelkesedve, mégis elhatároztam oda rándulni. Utunk jó darabig a Somlyó vize* terén vezetett, azután a Kis-Somlyó hegyek közé mélyedő völgyébe tért be, hol fürészmalmok és kásatörők* képviselik az ipart. Fennebb e völgy havasias küllemet ölt, szép fenyvesek-koronázta sziklák tornyosodnak fel, melyek alján az összeszoritott patak haragosan tombol sziklamedrében, a Kőzúgónál pedig szép zuhatagot alkotva rohan le. E zuhatag nem annyira nagy esése (alig 3 öl), mint környezete miatt nem csak meglepően szép, hanem nagyszerünek mondható. Mindkét oldalán függélyesen felmeredő sziklák emelkednek, melyeknek fenyves-árnyalta alján szirtfokról zobognak le a pataknak habbá tört hullámai, ezredévek türelmével vájt gyönyörü sziklamedenczébe veszve, mely fölé függő pallókat maga a patak elsodort fatörzsekből alkot, keresztül fekteté szirtöble felett azokat, hogy legyen erkély, a honnan elbámulja a néző vizének szeszélyes játékát, hogy legyen alap, a honnan gyönyörködjék az ezüst hullámoknak zajongó lerohanásán, de mintha a természet a nagyon ritkán idejövő utasnak minden kényelmet biztositani akart volna a sziklaszorulatban, hol különben lennebb menni nem lehetne, kényelmes lépcsőzetet vésett a meredek sziklaoldalba, ekként alólról valódi festői nézpontjáról is bámultatni engedvén ezen sajátszerü zuhatagot, melynek környezetét nagyszerüen ékité, a mennyiben a sziklák oldalait élénk szinü mohákkal, lecsüngő zuzmókkal vonta be, a mederszéleket pedig a vizi flóra gazdag szinvegyületü virágágyaival ültette be, hogy a sziklák kietlenének ezen büvös oázát nagyszerüsége mellett kiessé is tegye.
Innen kezdve az ut, mely a Kőzúgón felül levő fürészekhez vezet, megszünvén, csak medvék és nyájak által tapodott ösvényen lehet tovább hatolni s feljutni a Csomafalvától hat órára levő, a tenger szine felett 5000 lábnál magasabban fekvő* Várhegyre, melyet egyfelől az alján eredő Kis-Somlyó, másfelől a közeli Somlyómezőn eredő Nagy-Somlyóba szakadó Várpatak foly körül. A Várhegy tetőcsúcsa három oldalról falmeredeken hanyatlik le, miért csak is északi lankásabb oldalán lehet megmászni, de ez oldalt s egész fennlapját is oly sürün nőtt fenyves erdő boritja, hogy oda csak bajjal lehet felhatolni; és ha mind ez akadályokon átküzdé magát az utas, a követelt várnak semmi nyomaira nem tud akadni, mert ha volt is, eltünt az a használatlanul összeomlott erdőknek több öl vastagságu rothadványában, melynek kövér, térdig érő áfonya és mohaszőnyeg takarta talajából uj nemzedéke nőtt fel a szép szálas fenyőknek.

Részlet Orbán Balázs “Székelyföld leírása ” című könyvéből

GYERGYÓCSOMAFALVI VÁRKÖVE
Részletek itt: Kattints!
Csomafalva várköve